โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมชนิดลอยน้ำจากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่แยกจากระบบบำบัดได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับสลายสีอินทรีย์ในน้ำเสีย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย 
อรรถพร ศิริเมธากุล 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]