โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Walking Aids Antislip Tips for Person with Disability and Elderly form Natural
หัวหน้าโครงการ : ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : ประชุม คำพุฒ 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
อโณทัย ผลสุวรรณ 
บิณฑสันต์ ขวัญข้าว 
อำนวย ลาภเกษมสุข 
ปืนไทย เทพมณฑา 
พิมพร เหลือจ้อย 
กาญจนา ถัมพาพงษ์ 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]