โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Novel Heat Storage Material Microcapsules for both Thermoregulating and Antivacterial Fabrics
หัวหน้าโครงการ : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : วรายุทธ สะโจมแสง 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]