โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษาโครงสร้างของวงและมอดูล โดยความหมายของความเป็นเซมิ-อินเจคทีฟ และเซมิ-โพรเจคทีฟ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ศรัณย์ ว่องไว
ผู้ร่วมวิจัย : นนธิยา มากะเต 
อุษาพร เสวกวิ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2548
   
บทคัดย่อ : [ No file ]