โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์แบบ 3 ทับ โดยใช้เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงจากถ่านไม้
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : วานิช โสภาสพ
ผู้ร่วมวิจัย : มรกต พุทธกาล 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2553
   
บทคัดย่อ : [ No file ]