โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสมบัติความต้านทานต่อการเกิดรอยขีดข่วนของพอลิคาร์บอเนต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]