โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ระบบช่วยการเดินผ่านเครื่องสั่งการด้วยคลื่นสมองสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้สูญเสียทางการเดิน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Walking Assistant System with Brain Wave Instruction Machine for Elderly or Walk Disabled Persons
หัวหน้าโครงการ : จตุรพิธ เกราะแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]