โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และนาโนเงินที่แขวนลอยในน้ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในสารทำความสะอาด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Preparation of Nanotitanium Dioxide and Nanosilver Aqueous Dispersion for Application in Cleaning Agent
หัวหน้าโครงการ : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย 
มังกร กิติพัฒน์มนตรี 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]