โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Membrane Electrode Assembly for PEM Fuel Cells
หัวหน้าโครงการ : มรกต พุทธกาล
ผู้ร่วมวิจัย : นิธิวัฒน์ ชูสกุล 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]