โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าในการวิเคราะห์โลหะหนัก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of Pencil Drown Electrodes as Electrochemical Sensor for Heavy Metal Analysis
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา มันสลาย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉัตรชัย พลเชี่ยว 
วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]