โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การออกแบบและสร้างชุดกำเนิดพลาสมาขนาดเล็ก เพื่อใช้ปรับสภาพและทำความสะอาดพื้นผิว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Design and construction of small plasma system for surface modification and cleaning
หัวหน้าโครงการ : จันทนี อุทธิสินธุ์
ผู้ร่วมวิจัย : นริศร์ บาลทิพย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]