โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหุ่นจำลองมือคนเพื่อช่วยสอนการกดจุดฝ่ามือแผนไทยสำหรับคนตาบอด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
ผู้ร่วมวิจัย : จตุรพิธ เกราะแก้ว 
จริญญา ทะหลวย 
ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ 
สุเทพ เชาว์สนิท 
ไกรมน มณีศิลป์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]