โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สบู่และครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : The Development of Mixing Lotus Stamen Extract Soap and Skin Nourishing Cream Products Formulations
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ร่วมวิจัย : กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ 
นิตยา โง้ววัฒนา 
สมพร เพลินใจ 
สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]