โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ผลของการหมุนระนาบผลึก ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่งแบบดี-เวฟ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : มรกต พุทธกาล
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2550
   
บทคัดย่อ : [ No file ]