โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : เอกลักษณ์บางประการที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส หรือ จำนวนโมดิฟาย k-เพล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Some identity involving Common Factor of k-Pell k-Pell-Lucus of Modified k-Pell Numbers
หัวหน้าโครงการ : กุลประภา ศรีหมุด
ผู้ร่วมวิจัย : ธาวัลย์ อัมพวา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]