โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : เอกลักษณ์บางประการสำหรับพจน์ที่เป็นคู่และคี่ของลำดับ k-เพลลำดับ k-เพลลูคัส หรือ ลำดับโมดิฟาย k-เพล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Some identity for odd and even terms of the k-Pell-Lucus or Modified k-Pell sequeces
หัวหน้าโครงการ : กุลประภา ศรีหมุด
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]