โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : แผ่นดูดซับเสียงและฉนวนความร้อนจากยางธรรมชาติเติมฟางข้าวหรือชานอ้อยที่มีความต้านทานต่อการติดไฟสูง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Acoustic Board and Thermal Insulator from High Flammability Resistant Natural Rubber Filled with Rice Straw or Bagasse
หัวหน้าโครงการ : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย 
อโณทัย ผลสุวรรณ 
วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]